Privacyverkaring

Privacyverklaring Restaurant The Millèn

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Restaurant The Millèn.

Verwerking van persoonsgegevens door Restaurant The Millèn:

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk en transparant is. In dat kader is het ook van belang dat u precies weet welke persoonsgegevens Restaurant The Millèn verzamelt en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken.
Deze privacyverklaring geeft u alle benodigde informatie. Restaurant The Millèn staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Deze privacyverklaring wordt gewijzigd wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van onze privacyverklaring kunt u te allen tijde vinden op onze website: https://restaurantthemillen.nl/privacyverklaring.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door Restaurant The Millèn verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het ontvangen van gasten in ons restaurant. Voor het verlenen van onze dienstverlening in ons restaurant, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Hierin verwerken we persoonsgegevens van gasten, zodat we weten op welke naam een reservering is gemaakt. Zo kunnen wij u persoonlijk ontvangen in ons restaurant.
 2. Het informeren over onze producten en diensten. Restaurant The Millèn stuurt maandelijks een e-mail nieuwsbrief naar geïnteresseerden die zich hiervoor aangemeld hebben. Hiervoor gebruiken wij uw (achter)naam en uw e-mailadres.
 3. Het voeren van administratie. Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten, klanten, leveranciers en partners.
 4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Restaurant The Millèn. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Restaurant The Millèn verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  De verwerkingen van persoonsgegevens voor het ontvangen van gasten in ons restaurant;
 2. Toestemming
  Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.

Met wie deelt Restaurant The Millèn uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Dienstverleners die voor Restaurant The Millèn werken. We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.
 2. Belastingdienst. In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart Restaurant The Millèn uw persoonsgegevens?

Restaurant The Millèn bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
 • Wij bewaren uw e-mailadres zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.

Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Restaurant The Millèn is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Restaurant The Millèn van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft);
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant The Millèn;
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@restauranttemillen.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Restaurant The Millèn uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@restaurantthemillen.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens:
Restaurant The Millèn
Adres: Weena 686, 3012 CN Rotterdam
Telefoonnummer: 010-4302333
Emailadres: info@restaurantthemillen.nl
Kvk nummer: 70462208